7.3.2017

Mobilní svozy odpadu JARO - MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ 2017

Vážení obyvatelé města Hradce Králové, stejně jako v předešlých letech se uskuteční i v roce 2017 jarní mobilní svozy nebezpečných složek komunálních odpadů, objemných odpadů a odpadu ze zeleně.

Jarní mobilní svozy určené pro občany Hradce Králové proběhnou v termínech:

1.4.2017, 2.4.2017, 8.4.2017, 9.4.2017, 22.4.2017, 23.4.2017 a 29.4.2017

Termíny svozu naleznete na našich internetových stránkách v položce "Termín mobilního svozu" nebo si jej mužete stáhnout ZDE ve formátu pdf.


Sbírané nebezpečné odpady: barvy, lepidla, pryskyřice, nepoužitelná léčiva, chemické prostředky, pesticidy, postřiky, oleje a obaly od těchto výrobků, baterie a akumulátory, fotochemikálie, zaolejované a jinak znečištěné oděvy a textil, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, zářivky, výbojky, rtuťové teploměry, TV přijímače, počítače a monitory, chladničky.

Sbírané odpady - ostatní. Jde o odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti a nelze je však uložit do běžných odpadových nádob - objemný odpad, odpady ze zeleně

Objemný odpad: starý nábytek, jízdní kola, matrace, atd.

Ostatní odpady, které nepatří do běžných odpadových nádob: pneumatiky, elektro spotřebiče, apod.

Odpad ze zeleně: drobné větve, listí, tráva

Co nelze přinést: stavební sutě, nákladní pneumatiky, směsný komunální odpad - běžný domovní odpad, který patří do odpadových nádob, jakékoli odpady z podnikatelské činnosti.