Časté dotazy ke třídění

Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?

Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Nápojový karton můžete odkládat do kontejnerů určených pro sběr plastů (žlutých).

Kam mám vhodit použité dětské pleny?

Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do černého nebo šedého kontejneru na směsný odpad.

Kam patří molitan, polystyren?

V menším množství jej můžete vhodit do nádob na PLASTY (žluté), ve větším množství patří do sběrného dvora.

Mohu do modrého kontejneru vhazovat skartovaný papír?

Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.

Kam mám vhodit obal od zubní pasty?

Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.

Kam patří starý textil?

Do kontejnerů určených pro sběr textilu. Na území města je do této doby instalováno 100 ks.

Můžu do kompostu dávat zbytky z vařených jídel?

Ano, ale nepatří tam například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. To je totiž bioodpad, který může mít hygienická rizika. Do kompostu patří jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky od vajec, apod.).

Kam správně třídit ruličky od toaletního papíru a obaly od vajec?

Ruličky od toaletního papíru a obaly od vajíček (jsou vyrobené z nasávané kartonáže) patří do směsného odpadu, nelze je již znovu recyklovat. Celulózové vlákno, které je v těch obalech je totiž na recyklaci příliš krátké.

Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?

U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr nebo do mobilní sběrny nebezpečného odpadu. O nebezpečné vlastnosti výrobku  informuje oranžová výstražná značka na obalu.

Svoz "bioodpadů" i v zimním období

Pro časté dotazy občanů z jakého důvodu není zajišťován svoz "bioodpadů" i v zimním období uvádíme následující: Hradecké služby a.s. uspěly ve veřejné soutěži a od roku 2015 zajišťují svoz rostlinné biomasy a projekt komunitního kompostování. Služba je městem Hradec Králové objednána od 1.3. do 30.11. každého roku přičemž zákonná povinnost, kdy je město povinno svoz zajistit je o dva měsíce kratší (1.4.-31.10.). Město Hradec Králové prozatím nepožaduje interval prodloužit i přes zimní období. Nicméně tento záměr zahrnulo do Strategie nakládání s odpady, kterou na listopadovém zasedání odsouhlasilo zastupitelstvo města. Jelikož je žádoucí, aby "hnědé nádoby" sloužily nejen pro rostlinnou biomasu, ale i pro ostatní odpady rostlinného původu, Hradecké služby a.s. tento záměr jednoznačně podporují a iniciovaly jednání s Magistrátem města o rozšíření svozu i pro zimní období. Věříme, že se nám podaří v zimě 2016/2017 prosadit mimořádný svoz nádob a od příštího roku i pravidelný zimní svoz v intervalu alespoň 1x měsíčně. O výsledcích jednání budeme občany informovat.

Kolik se vytřídilo v roce 2016

Projekt optimalizace třídění odpadů s názvem „Třídíme v Hradci" již za prvních 9 měsíců plně splnil očekávání, která do něj byla vkládána. Významným způsobem přispěl k zvýšení míry vytřídění odpadů a to přesto, že se prozatím týká pouze cca 25 tisíc obyvatel města žijících v cca 8 tisících nemovitostech s jednou až dvěma bytovými jednotkami. S výsledky roku 2016 se můžete seznámit zde