Registrace SKO

V případě, že máte požadavek na přistavení nové nádoby* nebo nahrazení poškozené, vyplňte prosím přiložený formulář.

Formulář je určen POUZE PRO OBČANY s trvalým pobytem ve městě Hradci Králové.

*Nové nádoby na směsný komunální odpad jsou v rámci městského systému přistavovány k domům, které mají čp. a ve kterých jsou hlášeny osoby k trvalému pobytu a to na základě žádosti. Nádoby jsou přistavovány dle klíče: o objemu 120 litrů/1-4 osoby, o objemu 240 litrů/5-8 osob,... Žádost na případné zvýšení kapacity nádob na SKO posuzuje příslušný odbor Magistrátu města na základě písemné žádosti a vyjádření poskytovatele služby.

Registrační formulář SKO

Vyberte ulici Vašeho bydliště, poté bude zpřístupněn formulář pro odeslání registrace.