Jak to funguje?

Intervaly odvozu odpadu budou následující
Zbytkový odpad 1x 2 týdny
Papír 1x 4 týdny
Plasty 1x 2 týdny
BRKO 1x týdně
Další komodity na hromadných veřejných stanovištích
Sklo 1x 2-3 týdny
Textil 1x týden - dva týdny

Ve vybraných lokalitách* se zástavbou typu rodinných domů mají občané možnost rozšířit současný systém sběru zbytkového odpadu (černá nádoba) a biologického odpadu ze zahrad (hnědá nádoba) o další nádobu na papír (modrá) a plast (žlutá). Variantně bude možné použít i plastové pytle. Jako motivační opatření na podporu zvýšené potřeby třídění byl rozhodnutím Rady města počínaje datem 4. dubna 2016 v těchto lokalitách plošně (tedy i pro nemovitosti, které se nezapojí do projektu) prodloužen interval svozu zbytkového odpadu z 1x týdně na 1x dva týdny. Stávající veřejně přístupné nádoby na třídění papíru, plastů a skla budou ponechány a budou sloužit občanům, kteří nemají možnost či prostory k přistavení dalších dvou nádob k jejich nemovitostem.

Pro získání nádoby na třídění odpadů je nutné zaregistrovat se prostřednictvím těchto stránek nebo na telefonním čísle 495 540 040. Po ověření Vaší adresy budete zaregistrováni a následně obdržíte informaci o datu a způsobu předání nádob a termínech harmonogramu odvozu jednotlivých odpadů.

Ověřit, zda Vaše ulice byla zařazena do projektu
můžete v průběhu registrace.

* mimo hromadných stání 660-1100 lit. a euro kontejnerů. Zde zůstává svoz beze změn (sídliště, bytové domy,…)