Třídíme v Hradci

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci" má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu. Vzrůstající nároky na provoz systému nakládání s odpady, změny Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a další chystané legislativní změny vyvolávají potřebu zvýšení efektivity třídění a materiálového využívání odpadů.

Projekt se netýká hromadných stání 660-1100 lit. a euro kontejnerů. Zde zůstává svoz beze změn (sídliště, bytové domy…) 

Město si stanovilo Plánem odpadového hospodářství (dále jen POH) cíle, kterých je povinno /v návaznosti na POH České republiky/ v následujících letech dosáhnout.

S ohledem na zákonem stanovený termín zákazu ukládání využitelných odpadů na skládky /rok 2030/, jsou potřeba přijmout
a realizovat konkrétní opatření, která sníží množství skládkování a spalování odpadů a naopak zvýší objem recyklovaného odpadu. Projekt „Třídíme v Hradci" zároveň umožní udržet poplatek za  komunální odpad pro občany města na stávající úrovni.

V případě, že opatření nebudou realizována nebo nebudou účinná, náklady na odstranění odpadů vzrostou již v následujících letech o desítky milionů korun, což by mohlo znamenat nárůst poplatku ze současných 600 Kč/osoba/rok až na 1800 Kč/osoba/rok.

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva města
Hradce Králové ZM/2013/1553.

Zahájení projektu na území celého města projednala a schválila Rada
města Hradce Králové na svém zasedání 12. ledna 2016.

Obecně závaznou vyhlášku města Hradec Králové č.1/2016 si
můžete prohlédnout zde

NOVÉ: Harmonogram svozu odpadu od 1.1.2017 ke stáhnutí zde,
nebo navštivte stránky www.hradeckesluzby.cz,
sekce "Harmonogram svozu".