Registrace k třídění plastu a papíru

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci" má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu. Vzrůstající nároky na provoz systému nakládání s odpady, změny zákona „O odpadech" č. 185/2001 Sb. a další chystané legislativní změny vyvolávají potřebu zvýšení efektivity třídění a materiálového využívání odpadů.

Projekt se netýká hromadných stání 660-1100 lit. a euro kontejnerů. Zde zůstává svoz beze změn (sídliště, bytové domy,…)

 

 

Registrace - ověření adresy

Vyberte ulici Vašeho bydliště, ihned se dozvíte, zda můžete pokračovat v registraci.