11.3.2024

Jarní mobilní svozy odpadů začínají v sobotu 16. března 2024

Jarní část mobilních svozů odpadu začíná již 16. března a bude pokračovat do 13. dubna.

Odpad bude postupně odvážen během 4 víkendů z 92 stanovišť ve všech částech města.

Upozorňujeme občany, aby odpad přinášeli na stanoviště výhradně v určený den a čas příjezdu svozových vozidel! V opačném případě vzniká na místě černá skládka, která může být nebezpečná například pro děti, které rády prozkoumávají neznámé předměty. V případě nebezpečných odpadů jako jsou různé zbytky chemikálií, olejů apod., potřebuje obsluha vědět s jakou látkou zachází.

Mobilní svozy se bohužel staly předmětem zájmu organizovaných skupin sběračů kovů, elektrospotřebičů a dalších hodnotných odpadů. Tyto osoby objíždějí stanoviště mobilních svozů a pokoušejí se získat odpady, které lze následně zpeněžit. Odpad odložený občanem na místě k tomu určeném se dle zákona stává majetkem města, proto je toto jednání na stanovištích mobilního svozu posuzováno jako krádež. Při tomto rabování odpadů také dochází ke znečišťování okolí stanoviště, hrozí např. rozbití nádob s nebezpečnými látkami a jinými chemikáliemi, které mohou ohrozit životní prostředí a zdraví občanů. Proto občany města důrazně žádáme, aby své odpady předávali pouze pracovníkům Hradeckých služeb, kteří svoz zabezpečují. Děkujeme.

Sbírané nebezpečné odpady: barvy, lepidla, pryskyřice, nepoužitelná léčiva, chemické prostředky, pesticidy, postřiky, oleje a obaly od těchto výrobků, baterie a akumulátory, fotochemikálie, zaolejované a jinak znečištěné oděvy a textil, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, zářivky, výbojky, rtuťové teploměry, TV přijímače, počítače a monitory, chladničky.

Sbírané ostatní odpady: jde o odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti a nelze je však uložit do běžných odpadových nádob - objemný odpad (starý nábytek, jízdní kola, matrace, atd.), pneumatiky, elektro spotřebiče, větší kovové předměty, apod.

Co nelze přinést: odpad z údržby zeleně (drobné větve, listí, tráva, atd.), stavební sutě, stavebně demoliční odpad (včetně eternitu, azbestu), nákladní pneumatiky, směsný komunální odpad (běžný domovní odpad, který patří do odpadových nádob). 

Při mobilních svozech také nebudou přebírány odpady z jakékoliv podnikatelské činnosti. Mobilní svozy odpadů jsou určeny pouze pro občany města, kteří nemají možnost přepravit například starý nábytek a další objemné odpady do sběrného dvora.

Apelujeme na občany, kteří mají možnost přepravy svého odpadu na sběrný dvůr, aby nezatěžovali kapacitu mobilního svozu a své odpady dodali zdarma na některý z hradeckých sběrných dvorů.

Harmonogram svozů naleznete MOBILNÍ SVOZY ODPADŮ HK_JARO 2024.

Vyhledávač termínů mobilních svozů naleznete zde: https://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/hradecke-sluzby-a-s/termin-mobilniho-svozu/

Přehled otevírací doby sběrných dvorů a kompostárny je k dispozici zde: www.hradeckesluzby.cz