Registrace BIO 

Přes osm tisíc domácností se během deseti let existence zapojilo do svozu rostlinné biomasy v Hradci Králové. Služba, kterou společnost Hradecké služby a.s. pro Hradečany zajišťuje je zdarma (náklady hradí město Hradec Králové) a vrací výsledný produkt v podobě kompostu zpět přírodě a občanům. Svoz BIO odpadů probíhá na území města každý rok od 1.3. do 30.11..

Do nádoby na bioodpad patří zbytky jídel rostlinného původu, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, kávový odpad včetně papírových filtrů, čajové sáčky, zbytky obilovin, organická podestýlka pro domací  mazlíčky (seno apod.), dřevěný popel, tráva a plevele, listí, seno, sláma, košťály a celé rostliny, drcené větve, skořápky ořechů

Do nádoby na bioodpad nepatří všechny ostatní odpady: maso, kosti, pomazánky, plasty, sklo, hliník a další kovy, barvy, ředidla a další nebezpečný odpad, elektro a baterie, stavební odpad, kamení, textil, jednorázové pleny, pytlíky z vysavače, cigarety, fritovací olej, uhynulá zvířata, podestýlka pro domácí mazlíčky (kočkolity, apod.), exkrementy od domácích mazlíčků, uhelný popel

 

Registrace BIO

Vyberte ulici Vašeho bydliště, poté bude zpřístupněn formulář pro odeslání registrace.