Třídíme v Hradci

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci" má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu. Více informací

Třídíme v Hradci

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci" má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu.

Vzrůstající nároky na provoz systému nakládání s odpady, změny Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a další chystané legislativní změny vyvolávají potřebu zvýšení efektivity třídění a materiálového využívání odpadů.

Město si stanovilo plánem odpadového hospodářství (dále jen POH) cíle, kterých je povinno v návaznosti na POH České republiky v následujících letech dosáhnout.

Aktuality

30.červen
2021

Omezení provozu sběrných dvorů a kompostárny

V pondělí 5. 7. a v úterý 6. 7. budou sběrné dvory a kompostárna uzavřeny z důvodu státních svátků. Děkujeme za pochopení.

10.květen
2021

Projekt RE-USE – sběrný dvůr Na Brně

Vedle již zavedeného RE-USE pointu na sběrném dvoru Bratří Štefanů, rozšiřujeme tento projekt také na sběrný dvůr Na Brně.

15.duben
2021

Sběrný dvůr Kukleny bude od května přestěhován do nového areálu

Jeden ze čtyř sběrných dvorů, které pro potřeby občanů Hradce Králové provozují Hradecké služby, bude od května fungovat v novém areálu.

Archiv aktualit