Třídíme v Hradci

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci" má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu. Více informací

Třídíme v Hradci

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci" má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu.

Vzrůstající nároky na provoz systému nakládání s odpady, změny Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a další chystané legislativní změny vyvolávají potřebu zvýšení efektivity třídění a materiálového využívání odpadů.

Město si stanovilo plánem odpadového hospodářství (dále jen POH) cíle, kterých je povinno v návaznosti na POH České republiky v následujících letech dosáhnout.

Aktuality

27.březen
2020

Upozornění pro obyvatele městské části Pouchov a Věkoše

Informujeme občany, že na kompostárně Letiště Hradec Králové bude probíhat od 1.4.2020 do 9.4.2020 překopávání kompostu. O víkendu budou práce přerušeny.

24.březen
2020

Prodloužení přerušení provozu sběrných dvorů, kompostárny a zákaznického centra do odvolání!

Na základě rozhodnutí Vlády ČR z 23.3.2020 o prodloužení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob, budou pro veřejnost sběrné dvory (včetně výkupu druhotných surovin), kompostárna a zákaznické centrum uzavřeny do odvolání. Provoz bude obnoven dle vývoje situace v rámci krizových opatření přijatých Vládou ČR.

24.březen
2020

Jarní mobilní svozy odpadů odloženy!

Vhledem k rozhodnutí Vlády ČR z 23.3.2020 o prodloužení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob, jsme bohužel nuceni zrušit plánované termíny jarních mobilních svozů odpadů, které měly v Hradci Králové proběhnout v období 28.3. – 25.4.2020.

Archiv aktualit