Třídíme v Hradci

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci" má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu. Více informací

Třídíme v Hradci

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci" má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu.

Vzrůstající nároky na provoz systému nakládání s odpady, změny Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a další chystané legislativní změny vyvolávají potřebu zvýšení efektivity třídění a materiálového využívání odpadů.

Město si stanovilo plánem odpadového hospodářství (dále jen POH) cíle,
kterých je povinno v návaznosti na POH České republiky
v následujících letech dosáhnout.

Aktuality

21.srpen
2019

Upozornění pro obyvatele městské části Pouchov a Věkoše

Informujeme občany, že na kompostárně Letiště Hradec Králové bude probíhat katrování a následná spedice kompostu od 26.8.2019 do 6.9.2019. Poté bude probíhat zakládka nového kompostu do 27.9.2019. O víkendu budou práce přerušeny.

12.srpen
2019

Otevření nového sídla Hradeckých služeb

Od pondělí 19.8.2019 budou Hradecké služby působit opět v objektu svého sídla na adrese Bratří Štefanů 990, tedy v areálu, kde se nachází také centrální hradecký sběrný dvůr.

30.červenec
2019

Značení nádob pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu

Společnost Hradecké služby informuje občany o probíhající akci značení nádob pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, tedy hnědých popelnic, které jsou sváženy v rámci městského systému svozu odpadů. Značení nádob je nezbytné pro optimalizaci svozových plánů a pro potřebu evidence.

Archiv aktualit