Třídíme v Hradci

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci" má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu. Více informací

Třídíme v Hradci

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci" má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu.

Vzrůstající nároky na provoz systému nakládání s odpady, změny Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a další chystané legislativní změny vyvolávají potřebu zvýšení efektivity třídění a materiálového využívání odpadů.

Město si stanovilo plánem odpadového hospodářství (dále jen POH) cíle, kterých je povinno v návaznosti na POH České republiky v následujících letech dosáhnout.

Aktuality

17.září
2021

Sběr BIO ODPADU a GASTRO ODPADU na sídlištích již od října!

Cílem pilotního projektu je nabídnout obyvatelům bytové zástavby možnost třídění biologicky rozložitelných odpadů a tím dosáhnout zvýšení míry recyklace a snížení množství zbytkových odpadů z produkce města. Záměr vychází z principu oběhového hospodářství a z cílů k minimalizaci skládkování a spalování komunálních odpadů.

30.červen
2021

Omezení provozu sběrných dvorů a kompostárny

V pondělí 5. 7. a v úterý 6. 7. budou sběrné dvory a kompostárna uzavřeny z důvodu státních svátků. Děkujeme za pochopení.

10.květen
2021

Projekt RE-USE – sběrný dvůr Na Brně

Vedle již zavedeného RE-USE pointu na sběrném dvoru Bratří Štefanů, rozšiřujeme tento projekt také na sběrný dvůr Na Brně.

Archiv aktualit