Třídíme v Hradci

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci“ má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu. Více informací

Třídíme v Hradci

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci“ má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu.

Vzrůstající nároky na provoz systému nakládání s odpady, změny zákona „O odpadech“ č. 185/2001 Sb. a další chystané legislativní změny vyvolávají potřebu zvýšení efektivity třídění a materiálového využívání odpadů.

Město si stanovilo Plánem odpadového hospodářství (dále jen POH) cíle,
kterých je povinno v návaznosti na POH České republiky
v následujících letech dosáhnout.

Aktuality

22.únor
2017

Svoz rostlinné biomasy

První letošní pravidelný svoz rostlinné biomasy začne v pondělí 27. února 2017. Svozové dny pro tento rok nebyly změněny. Konkrétní svozový den připadající na jednotlivé ulice je k dispozici na webových stránkách www.hradeckesluzby.cz podsekci "Harmonogram svozu odpadu".

20.leden
2017

Mimořádný svoz hnědých nádob a vánočních stromků ZIMA 2017

Hradecké služby a.s. provedou mimořádný vývoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad. Svoz proběhne vždy ve stejný den i denní dobu tak jako v letním období. Ten kdo má svoz např. v úterý dopoledne, musí nádobu připravit ke svozu ve stejný čas jako v létě.

3.leden
2017

Vysloužilé vánoční stromečky prospějí přírodě

Smrčky, borovičky a jedličky, které už splnily svou vánoční úlohu, začínají postupně Hradecké služby z ulic města postupně svážet do kompostárny. Tady se v průběhu několika měsíců promění v materiál, který bude vrácen zpět ve formě rostlinné biomasy zpět do přírody.

Archiv aktualit