Třídíme v Hradci

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci“ má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu. Více informací

Třídíme v Hradci

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci“ má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu.

Vzrůstající nároky na provoz systému nakládání s odpady, změny zákona „O odpadech“ č. 185/2001 Sb. a další chystané legislativní změny vyvolávají potřebu zvýšení efektivity třídění a materiálového využívání odpadů.

Město si stanovilo Plánem odpadového hospodářství (dále jen POH) cíle,
kterých je povinno v návaznosti na POH České republiky
v následujících letech dosáhnout.

Aktuality

7.srpen
2017

Nádobový sběr kovů

Hradecké služby a.s. ve spoluprácí s městem Hradcem Králové zahájily pilotní projekt nádobového sběru KOVŮ.

30.březen
2017

Reportáž České televize o systému "Třídíme v Hradci"

Reportáž České televize o systému "Třídíme v Hradci" - Události v regionech.

22.březen
2017

Výsledky projektu „Třídíme v Hradci“ za období roku 2016

Projekt optimalizace třídění odpadů s názvem „Třídíme v Hradci“ již za prvních 9 měsíců plně splnil očekávání, která do něj byla vkládána. Významným způsobem přispěl k zvýšení míry vytřídění odpadů a to přesto, že se prozatím týká pouze cca 25 tisíc obyvatel města žijících v cca 8 tisících nemovitostech s jednou až dvěma bytovými jednotkami.

Archiv aktualit