Třídíme v Hradci

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci" má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu. Více informací

Třídíme v Hradci

Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci" má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu.

Vzrůstající nároky na provoz systému nakládání s odpady, změny Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a další chystané legislativní změny vyvolávají potřebu zvýšení efektivity třídění a materiálového využívání odpadů.

Město si stanovilo plánem odpadového hospodářství (dále jen POH) cíle,
kterých je povinno v návaznosti na POH České republiky
v následujících letech dosáhnout.

Aktuality

25.červen
2018

Rekonstrukce správní budovy od 9.7.2018

Informujeme zákazníky, že od 9.7. již nenaleznou zákaznické centrum v areálu v ulici Bratří Štefanů.

28.březen
2018

Pravidla přistavování nádob na odpad Město HRADEC KRÁLOVÉ

Zastupitelstvo města na svém zasedání v únoru letošního roku schválilo nová pravidla pro přistavování nádob v na území města Hradce Králové.

5.únor
2018

Město rozdá tašky na separaci odpadu v bytech

Vylepšení podmínek pro třídění odpadů chce přinést obyvatelům činžovních a panelových domů pilotní projekt Optimalizace třídění odpadů na městských sídlištích. Cílem je zefektivnit odpadové hospodářství města a postupně snižovat množství nevyužitelného odpadu, který je jinak nutné ukládat na skládkách. Tyto kroky je nutné zavést také s ohledem na zákonem stanovený termín zákazu ukládání využitelných odpadů na skládky v roce 2024.

Archiv aktualit