20.8.2020

Mobilní svozy Hradec Králové 2020

Informujeme občany města Hradce Králové, že byly stanoveny termíny mobilního svozu pro rok 2020.

Tyto termíny lze také najít (zde).

Sbírané nebezpečné odpady: barvy, lepidla, pryskyřice, nepoužitelná léčiva, chemické prostředky, pesticidy, postřiky, oleje a obaly od těchto výrobků, baterie a akumulátory, fotochemikálie, zaolejované a jinak znečištěné oděvy a textil, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, zářivky, výbojky, rtuťové teploměry, TV přijímače, počítače a monitory, chladničky.

Sbírané ostatní odpady: jde o odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti a nelze je však uložit do běžných odpadových nádob - objemný odpad (starý nábytek, jízdní kola, matrace, atd.), pneumatiky, elektro spotřebiče, apod.

Co nelze přinést: odpad ze zeleně * (drobné větve, listí, tráva, atd.), stavební sutě, stavebně demoliční odpad (eternit, azbest, apod.), nákladní pneumatiky, směsný komunální odpad (běžný domovní odpad, který patří do odpadových nádob), jakékoli odpady z podnikatelské činnosti.

* Odpady ze zeleně lze zdarma odevzdat na kompostárně.

Mobilní svoz odpadu – Hradec Králové – podzim 2020

12.9.2020

8:30-8:50 Březhrad (točna MHD) / 8:55-9:15 Březhrad – Obvodní x Poštovní / 9:20-9:35 Březhradská (u bytovek) / 9:45-10:00 Jungmannova (točna MHD) / 10:05-10:25 Bezručova (garáže u Zvoničky) / 10:30-10:50 Poděbradova (U Jelena) / 10:55-11:20 Jiráskovo nám. / 11:25-11:50 Sokolovská x Dykova / 13:10-13:30 Jungmannova (Metuje) / 13:35-13:50 Bezručova x Baarova (před ZŠ) / 13:55-14:15 Fráni Šrámka x V Lipkách (Albert) / 14:20-14:35 Nerudova x V Koutech / 14:40-15:00 Labská I. (V Lipkách – u prodejny)

13.9.2020

8:00-8:15 Svinary - Podhůrská (U Karla) / 8:40-8:55 Svinary - Stříbrná (prodejna) / 9:00-9:20 Svinary (K lesu x K Borku) / 9:25-9:50 Malšova Lhota - Lhotecká (za čekárnou MHD) / 9:55-10:25 Malšova Lhota (u hasičské zbrojnice) / 10:30-10:50 Cejpova x A.Doležala 324 (křižovatka) / 10:55-11:15 Zámostí (za ZŠ) / 11:20-11:35 Jandova x Zákrejsova / 13:00-13:20 Na Kotli (parkoviště u č.p. 1175) / 13:25-13:45 Moravská (rest. Morava) / 13:50-14:10 Čajkovského (park. č.p. 912) / 14:15-14:35 E.Destinové (točna MHD) / 14:40-15:00 Na Hrázce (u hospody) / 15:05-15:30 Na Drahách (točna MHD)

19.9.2020

8:20-8:35 Hradecká-hospoda U Dvora (parkoviště) / 8:40-9:00 Příčná (u prodejny) / 9:05-9:25 Na Břehách x M.Pujmanové / 9:30-9:45 Hradecká (za rest. Na Rozcestí) / 9:50-10:05 Na Potoce x Školská (u haly Třebeš) / 10:10-10:25 Štefánikova (parkoviště u č.p. 308) / 10:30-10:45 Štefánikova (parkoviště Hvězda) / 10:50-11:20 Machkova x K Labi / 12:45-13:00 Sekaninova (točna MHD) / 13:05-13:25 Sezemická x Suchého (parkoviště) / 13:30-13:50 Roudničská x K Rybníku (střed ulice) / 13:55-14:15 Roudnička (točna MHD) / 14:25-14:45 K Cikánu x Jedlová / 14:50-15:15 Hlavní 1191 (točna MHD Kluky)

20.9.2020

8:00-8:20 Na Biřičce x Mužíkova / 8:25-8:55 Přemyslova x U Myslivny / 9:00-9:25 Prašingerova (za kostelem) / 9:30-9:50 Husova (u hřiště) / 9:55-10:15 Husova (u hvězdárny) / 10:20-10:40 Pod Zámečkem (č.p. 404) / 10:45-11:20 Blodkova x Pod Strání / 13:00-13:20 Durychova (parkoviště) / 13:25-13:45 Pod Zámečkem x Na Rozhraní / 13:50-14:00 Medium (parkoviště) / 14:05-14:20 Benešova – Harmonie I. (park.) / 14:25-15:15 M.Horákové x Velehradská (U křížku) / 15:20-15:35 M.Horákové (točna MHD) / 15:40-15:50 Brožíkova (Albert – parkoviště) / 15:55-16:05 Rybova 1900

3.10.2020

8:15-8:35 Sl.Předměstí - Bří.Štefanů (Stoletá) / 8:40-9:00 Sl.Předměstí – tř.SNP (nádraží ČD) / 9:05-9:35 Sl.Předměstí – Gagarinova 608 (Severka) / 9:40-10:00 Sl.Předměstí – Jižní x Slezská (parkoviště) / 10:05-10:25 Orlická kotlina – Ladova (u prodejny) / 10:35-11:00 Věkoše – K Zastávce (U Slavie) / 11:05-11:40 Věkoše – Na Zahrádkách (parkoviště) / 13:00-13:20 Slatina – Obecní 93 (u transformátoru) / 13:25-13:45 Slatina – U Jednoty (prodejna) / 13:50-14:10 Piletice – Piletická (točna MHD) / 14:20-14:40 Rusek – Černilovská (u hasič. zbrojnice) / 14:45-15:05 Pouchov – Velká x Piletická / 15:10-15:30 Pouchov – Velká x Za kostelem

4.10.2020

8:30-8:45 Plačice – Vlčkovická 223 / 8:50-9:10 Kukleny – Denisovo nám. / 9:15-9:30 Kukleny – Pražská (RWE) / 9:35-9:55 Kukleny – nám. E.F.Buriana / 10:00-10:20 Sv.Dvory – Drtinova x Zahrádkářská / 11:45-12:05 Sv.Dvory – Dvorská x Pálenecká / 12:10-12:30 Sv.Dvory – Dvorská x Cihlářská / 12:40-13:00 Sv.Dvory – Chaloupky – střed obce / 13:05-13:40 Sv.Dvory – Kozlovka (točna MHD)

10.10.2020

8:30-8:50 Plácelova x Hradební (parkoviště Drak) / 8:55-9:10 Velké nám. (u morového sloupu) / 9:15-9:30 Tylovo náb. (nám. Svobody) / 9:35-9:55 Masarykovo náměstí / 10:00-10:15 Škroupova x Průmyslová / 10:20-10:35 U Koruny 73 (parkoviště) / 10:40-10:55 Hořická (Triker) / 12:30-12:45 Vančurovo nám. (OSPAP) / 12:50-13:10 Jateční (plácek proti domu č.p. 785 křiž. Kydlinovská) / 13:15-13:25 Plácky - Kydlinovská x M.Malého / 13:30-13:50 Plácky - Kydlinovská (U Valtrů) / 14:00-14:20 Plotiště – P.Jilemnického (MHD U Doležalů) / 14:25-14:45 Plotiště - P.Jilemnického x Říčařova (točna MHD) / 14:50-15:15 Plotiště - Bezejmenná (u ZŠ)