5.4.2022

Vzorek Hradeckého kompostu pro občany ZDARMA

Jako poděkování za třídění bioodpadu mají Hradecké služby od dubna pro občany připraven vzorek kompostu zdarma.

Na vzorek kompostu má nárok každá domácnost, která využívá nádobu na bio odpad (hnědou popelnici) zapojenou v městském systému svozu odpadů. Podmínkou je, že nádoba musí být opatřena svozovou známkou. Nabídka obnáší 1 pytel s cca 30 kg kompostu na 1 nádobu o objemu 120 - 140 litrů a kalendářní rok (platí i pro bytové domy). Kompost je připraven k výdeji v pevných pytlích v areálu kompostárny na letišti.

Svoz bioodpadu je celoročně prováděn na celém území města od rodinných i bytových domů. Občané, kteří mají zájem zapojit se do systému, mohou kontaktovat zákaznické centrum Hradeckých služeb a vyžádat si hnědou nádobu pro ukládání rostlinného bioodpadu. Bioodpad je od občanů svážen v rámci poplatku za systém odpadového hospodářství města, při standardním rozsahu služby tedy občané neplatí nic navíc.

Od března do listopadu je kompostárna na letišti pro občany města otevřena denně. V tomto období je svoz bioodpadu prováděn 1x týdně, v zimě (od prosince do února) 1x za 4 týdny.

Množství rostlinného bioodpadu z domácností se meziročně zvyšuje. V loňském roce bylo v areálu kompostárny zpracováno cca 12 000 tun rostlinných bioodpadů, z toho zhruba 70% pocházelo z hradeckých domácností, z údržby zahrad občanů a z údržby veřejné zeleně. Rostlinný bioodpad je na kompostárně zpracováván, výsledným produktem recyklačního procesu je organické hnojivo, neboli kompost.

Hradecký kompost je certifikované organické hnojivo, které na kompostárně vyrábíme z biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu – jedná se především o posečenou trávu, listí, větve a odpady z kuchyní.

Pro optimální výsledky doporučujeme mísení kompostu se zeminou v poměru minimálně 1:2.

V hradecké kompostárně lze vedle kompostu zakoupit také 2 druhy substrátu, kůrový mulč a nově tříděný kačírek z hradeckých lesů.

Otevírací dobu a více informací naleznete ZDE.

Kompost