4.1.2023

Svoz vánočních stromků bude zahájen v pondělí 9. 1. 2023

Od pondělí 9. 1. 2023 zahájen svoz vánočních stromků od rodinných domů i z veřejných separačních stanovišť v bytové zástavbě. Svoz stromků od rodinných domů proběhne v rámci lednového svozu bioodpadu od pondělí 9. 1. do pátku 13. 1. 2022.

V sídlištní zástavbě stromky umisťujte ke kontejnerům na veřejných stanovištích separace odpadů.

Stromky prosíme připravujte ke svozu bez ozdob, obalů a jiných nečistot.

Občané mohou své stromky předávat přímo na městské kompostárně v areálu letiště, která je v zimním období otevřena Po - Pá 9 - 14 hod., So 9 - 15 hod.

Každoročně svezeme cca 38 tun stromků, které jsou následně využity k výrobě kompostu v areálu městské kompostárny.

Vysloužilé umělé stromky předávejte ve sběrných dvorech.

Děkujeme za spolupráci.