28.1.2021

Svoz jedlých olejů přímo od rodinných domů již od 1. února

1. února 2021 zahajujeme novou službu pro občany Hradce Králové, kteří se zapojili do projektu Třídíme v Hradci – použité jedlé oleje budeme svážet přímo od rodinných domů při výsypu nádob s plastem, papírem, bio odpadem nebo směsným komunálním odpadem.

 • Jak to funguje?
  • Jedná se o bezplatný svoz jedlých olejů v rámci běžného svozu odpadů od rodinných domů.
  • Občané již nemusí využívat veřejná sběrná stanoviště, ale nově mohou v den svozu umístit pevně uzavřenou PET lahev s použitým jedlým olejem na svou žlutou, modrou, hnědou nebo černou nádobu.
  • Současně je dále možné ukládat použité oleje a tuky do speciálních oranžových nádob na veřejných separačních stanovištích, případně tento odpad odevzdávat na sběrných dvorech.
  • Získaná surovina bude dále předávána k materiálovému využití.

 • Co je cílem služby?
  • Podpora separace využitelných odpadů.
  • Úleva pro městskou kanalizační soustavu, kterou použité oleje spláchnuté do WC ucpávají.
  • Jednoduché a komfortní řešení pro obyvatelstvo.

 • Na co si dát pozor?
  • Uvedená služba se vztahuje pouze na JEDLÉ oleje!
  • Jedlý olej je možné tímto způsobem předávat pouze v uzavřených plastových PET lahvích.
  • Naprosto nevhodné jsou skleněné obaly z důvodu jejich možného poškození při svozu.
  • Nebudou sváženy motorové, hydraulické, mazací a jiné průmyslové oleje – tento nebezpečný odpad od občanů převezmeme zdarma na sběrných dvorech.

Více informací a registrace do projektu na Třídíme v Hradci; Hradecké služby