13.3.2020

Svoz BIO odpadu pouze z označených popelnic!

Od začátku března v Hradci Králové opět funguje pravidelný týdenní svoz BIO odpadu. Hradecké služby budou provádět výsyp odpadu z hnědých popelnic každý týden až do konce listopadu, tedy do zahájení měsíčního zimního svozu.

Z důvodu optimalizace svozových plánů a evidence nádob bylo v průběhu roku 2019 zahájeno značení nádob pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (hnědých popelnic) svozovou známkou s unikátním evidenčním číslem. Vzhledem k tomu, že přes opakované výzvy zůstává část těchto nádob stále neoznačena, jsou Hradecké služby nuceny přistoupit k přerušení jejich svozu.

Nádoby pro ukládání BIO odpadu, které nejsou opatřeny svozovou známkou, nebudou od pondělí 23.3. obsluhovány, až do jejich řádného označení. Občané si svozovou známku mohou vyzvednout osobně v provozovně Hradeckých služeb na adrese Bratří Štefanů 990, nebo si vyžádat její zaslání poštou prostřednictvím e-mailu nebo telefonu (e-mail: hrs@mariuspedersen.cz, tel.: 493 646 640).