27.2.2021

Svoz BIO odpadu od 1. března opět každý týden

Od pondělí 1. 3. 2021 bude obnoven pravidelný týdenní svoz bio odpadu. S koncem února přecházíme ze zimního režimu svozu bio odpadu z hnědých nádob 1 x měsíčně a od pondělí 1. 3. obnovujeme pravidelný týdenní svoz.

Svozové dny se nemění, občané tedy mohou od 1. 3. připravovat své nádoby ke svozu každý týden, a to ve stejný den, jako v loňském roce.

Nádoby musí být označeny svozovou známkou. Již vydané svozové známky platí i nadále.

Svozové dny jednotlivých druhů odpadů lze zjistit po zadání ulice v sekci Harmonogram svozu zde.

Co patří do hnědé nádoby?

Do hnědé nádoby na bioodpad patří: zbytky jídel rostlinného původu, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, kávový odpad včetně, čajové sáčky, zbytky obilovin, dřevěný popel, tráva a plevele, listí, seno, sláma, košťály a celé rostliny, drcené větve.

Do nádoby na bioodpad nepatří: všechny ostatní odpady (např. směsný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy atd.), biologicky rozložitelný odpad živočišného původu (maso, kosti, zbytky jídel), mléčné výrobky, jednorázové pleny, nedopalky cigaret, jedlé oleje a tuky, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat (psi, kočky), kočkolit, uhelný popel.

Do nádob pro ukládání bio odpadu také nepatří rostlinné odpady v jakýchkoliv obalech, a to včetně takzvaných biologicky rozložitelných obalů. Vzhledem k době zrání kompostu, což je v našich podmínkách maximálně 3 měsíce, se naprostá většina těchto obalů nerozloží a svou přítomností pak negativně ovlivňují kvalitu výsledného produktu.