15.4.2021

Sběrný dvůr Kukleny bude od května přestěhován do nového areálu

Jeden ze čtyř sběrných dvorů, které pro potřeby občanů Hradce Králové provozují Hradecké služby, bude od května fungovat v novém areálu.

SD Kukleny – poslední den provozu – čtvrtek 29. 4. 2021
SD Temešvár – první den provozu – neděle 2. 5. 2021

Stěhování je nutné z důvodu plánovaných prací na rozšíření železniční trati a dalších stavebních úprav v oblasti, kde se v současnosti nachází sběrný dvůr Kukleny, tedy u trati v ulici Pardubická. Sběrný dvůr bude přestěhován do areálu bývalé překládací stanice odpadů v místě zvaném Temešvár, které se nachází cca 2 km od kuklenského sběrného dvoru. Příjezd na nový sběrný dvůr je možný pouze z komunikace Pardubická, první odbočkou vlevo po výjezdu k Kuklen, ihned po odbočce k hypermarketu Albert. Příjezd k novému sběrnému dvoru bude značen již od hlavní silnice. Nový sběrný dvůr Temešvár je od původního sběrného dvoru Kukleny vzdálen pouhých několik minut jízdy autem, stěhování by tedy pro Hradečáky nemělo znamenat žádné komplikace. Naopak, vzhledem k velikosti nového areálu přinese stěhování sběrného dvoru občanům města větší komfort a bezpečnost při vykládce odpadů. Poloha areálu také přispěje k omezení činnosti osob, které si navykli obtěžovat občany již před příjezdem na sběrný dvůr, přičemž od nich vyžadují vydání odpadů, které lze zpeněžit, tedy zejména železo, elektrospotřebiče atp. Chceme požádat občany, aby těmto osobám žádné odpady nepředávali. Na zajištění pořádku a bezpečnosti občanů města při návštěvě sběrných dvorů bychom rádi spolupracovali s Městskou policií Hradec Králové.

Otevírací doba sběrného dvoru Temešvár bude stejná, jak jsou občané zvyklí ze stávajícího sběrného dvoru, tedy v úterý a ve čtvrtek 8 – 18 hod., v neděli 13 – 18 hod.