27.11.2019

Sběr kovových obalů a jedlých olejů v Hradci zahájen!

V rámci zvýšení podílu recyklovatelných odpadů byly na území města rozmístěny nádoby pro sběr dalších 2 odpadů - kovových obalů a jedlých olejů. Rozmístění nádob vychází z požadavků KMS a zároveň technických parametrů stanoviště (prostor, přistup pro svozová vozidla).

Sběr kovových obalů

Počet nádob: 40 ks
Četnost svozu: 1 x měsíčně

Sběr jedlých olejů a tuků

Počet nádob: 40 ks
Četnost svozu: min. 1 x 3 měsíce

Do těchto sběrných nádob patří pouze jedlé oleje a tuky, nejlépe vložené v uzavřených plastových obalech (např. PET lahvích). Prosíme občany, aby do nádob nevkládaly odpady ve skleněných obalech, kde hrozí nebezpečí poškození při manipulaci.

Seznam stanovišť

KMS Stanoviště - adresa KOVY OLEJE
Březhrad U Lesíka 89 1 1
Kukleny Honkova 343 1
Jiráskova 743 1
U Svodnice 848 1
Pražská 754 1
Malšova Lhota Lhotecká 28 1 1
Malšovice Na Drahách 656 1 1
Rybova 1904 1
Čajkovského 944 1 1
Na Kotli 1169 1
Moravská 726 1 1
Moravské předměstí - jih Sekaninova 399 2 1
Štefánikova 537 2 1
Moravské předměstí - sever Harmonie 1 E.Beneše 1747 1
J.Masaryka 1361 1
J.Masaryka 1365 1
J.Masaryka 1655 1
Moravské předměstí - východ Milady Horákové 327 1
třída E. Beneše 570 1 1
třída E. Beneše 1921 1
třída E. Beneše 1553 1
Nový Hradec Králové Svatováclavské náměstí 143 1 1
Hlavní 1273 1 1
Piletice Piletická 34 1 1
Plácky Kydlinovská 263 1 1
Plačice Vlčkovická 44 1 1
Plotiště nad Labem Petra Jilemnického 77 1 1
Na Důchodě 469 1
Bezejmenná 1
Pouchov - Věkoše K Zastávce 240 1 1
Pouchov - Věkoše Velká 20 1
Pražské Předměstí - jih Sokolovská 524 1 1
Pražské Předměstí - jih Prokopa Holého 289 1
Pražské Předměstí - Labská 2 Jungmanova 1431 1
Pražské Předměstí - Labská 1 Labská kotlina 1964 1
Pražské Předměstí - sever Na Okrouhlíku 1414 1 1
Roudnička Roudničská 259 1 1
Rusek Jaroměřská 104 1 1
Slatina U Jednoty 141 1 1
Slezské Předměstí - jih Luční 863 1
Třebechovická 824 1 1
Slezské Předměstí - sever Severní 883 1 1
Myslivečkova 846 1 1
Střed města - historická část J.Koziny 827 1 1
ČSA 353 1 1
Střed města nám.5.května 812 1 1
Podhůrská 75 1
Svobodné Dvory Dvorská 723 1 1
Třebeš Hradecká 401 1 1
Machkova 32 1 1