9.10.2019

Rozšíření projektu sběru kovů a olejů v Hradci Králové

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o zákonné povinnosti, kdy od ledna 2019 platí vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Vyhlášky přinášejí nové povinnosti obcím a městům.

Cílem novely vyhlášky je zavedení celoročního sběru BRKO (biologicky rozložitelného odpadu) a dále právní úprava zavádí nově povinnost obce zajistit místa pro odkládání jedlých olejů a tuků.

V současné době mohou občané Hradce Králové ukládat kovové obaly a jedlé oleje na 4 sběrných dvorech na území města, případně do speciálních nádob, které jsou v počtu jednotek kusů v rámci pilotního projektu rozmístěny ve městě.

Vzhledem ke kladné odezvě ze strany občanů a vedení města rozšiřujeme klasické třídění odpadů o možnost sběru kovových obalů a jedlých olejů. V rámci rozšíření projektu bude na území města nově rozmístěno 40 kontejnerů na kov a minimálně 25 nádob na sběr jedlých olejů a tuků.

Šedé kontejnery typu „zvon“ pro sběr kovových obalů budou rozmístěny na stanovištích, která byla vybrána ve spolupráci s komisemi místních samospráv. Nejvíce, celkem sedm, jich bude umístěno na Moravském předměstí a pět v Malšovicích. V ostatních oblastech bude vždy minimálně jeden.

Do kontejnerů na kovy je možné ukládat především kovové obaly od nápojů avpotravin a také další drobný kovový odpad. Nepatří tam znečištěné plechovky od barev nebo jiných nebezpečných látek včetně baterií a dalšího elektroodpadu

Na území města budou kromě sběrných zvonů na kov rozmístěny také nádoby na jedlé oleje s obsahem 240 litrů. Umístěné budou rovněž na městských separačních stáních a budou řádně a přehledně označeny.

Do nádob na oleje je třeba vhazovat pouze jedlé oleje v pevně uzavřených PET lahvích. Skleněné obaly jsou pro tento účel nevhodné z důvodu jejich možného poškození při přepravě. Do nádob pro sběr jedlých olejů a tuků by se neměly lít oleje volně bez obalu nebo do nich vhazovat jiné odpady či nádoby s jiným než jedlým olejem.

Pro ukládání motorových, hydraulických a jiných průmyslových olejů jsou určeny čtyři sběrné dvory v Hradci Králové. Sběr jedlých olejů bude prováděn v rámci služby za tříděný odpad se svozem minimálně jednou za tři měsíce.

Zvony pro sběr kovových obalů a rovněž nádoby pro sběr jedlých olejů budou instalovány na zvolená stanoviště ihned po jejich dodání, což by mělo být do konce letošního roku.

Tisková zpráva Magistrátu města ZDE.