1.7.2020

Projekt RE-USE

Od 1. 7. 2020 začal v Hradci Králové fungovat nový projekt RE-USE, jehož smyslem je opětovné použití výrobků a tím zmenšení množství vznikajícího odpadu.

Ve sběrném dvoře Bratří Štefanů vzniklo místo, kde mohou občané darovat věci k opětovnému užití. Ty pak bude moci za malou částku koupit někdo jiný. Za vybrané peníze chystají Městské lesy výsadbu nových stromů na městských pozemcích.

Druhé sběrné místo vznikne v průběhu léta ve sběrném dvoře Na Brně.