16.3.2020

Přerušení provozu sběrných dvorů, kompostárny a zákaznického centra!!!

V návaznosti na usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření včetně vyhlášení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob, budou v termínu od 17.3. do 23.3.2020 uzavřeny pro veřejnost sběrné dvory (včetně výkupu druhotných surovin) a kompostárna. Příjem odpadů od firem a provoz překladiště odpadů zatím zůstává zachován bez změn. Přerušení provozu uvedených zařízení může být upraveno nebo prodlouženo dle aktuálního vývoje situace.

Zároveň si dovolujeme oznámit našim zákazníkům i občanům města, že zákaznické centrum Hradeckých služeb bude z výše uvedených důvodů v termínu od 17.3. do 23.3.2020 uzavřeno. V případě požadavků prosíme o komunikace prostřednictvím emailu nebo telefonu.

tel.: 493 646 640
e-mail: hrs@mariuspedersen.cz