24.3.2020

Nakládání s použitými jednorázovými rouškami

Roušky jsou bezesporu velkým tématem posledních dnů. Pokud se konečně podaří si roušku obstarat, co s ní po jejím použití?

Přestože si řada lidí obstarává textilní roušky, které jsou po vyprání a vyžehlení použitelné opakovaně, následujících dnech, týdnech a možná i měsících, vyprodukujeme velké množství odpadu ve formě použitých jednorázových roušek a respirátorů. Pokud by tyto jednorázové pomůcky používala polovina Hradečáků, znamenalo by to každý den 50 tisíc použitých roušek, které skončí v odpadu. Za týden to dělá 350 tisíc, za měsíc jsme téměř na 1,5 milionu kusů.

Množí se dotazy, kam tyto pomůcky ukládat. Bez ohledu na materiál, ze kterého je respirační ochrana vyrobena, po jejím použití se jedná o znečištěný odpad, který může být po určitou dobu infekční, stejně jako například použité papírové kapesníky a ubrousky v období epidemie běžné chřipky.

Bez ohledu na materiál, ze kterého je vaše rouška vyrobena, je vždy nutné vhodit jí do SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU, tedy do černých kontejnerů a popelnic.

Tento postup platí pro osoby bez klinických příznaků, které nemají nařízenou karanténu a používají respirační pomůcky pouze z preventivních důvodů.

Pro osoby v karanténě platí dle nařízení Státního zdravotního ústavu přísnější režim - veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v karanténě by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. Tyto pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění by měl být pytel pevně zavázán a na povrchu ošetřen desinfekčním prostředkem. Jsou-li použité pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle, který bude pevně zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být také ošetřen desinfekčním prostředkem, a až poté vložen do běžného kontejneru nebo popelnice pro ukládání směsného komunálního odpadu.

V případě prokázaného onemocnění COVID-19 nakládá nemocná osoba se svým odpadem stejným způsobem, jako osoba v karanténě (balení, desinfekce odpadu), ale způsob manipulace, svozu a odstranění tohoto odpadu by měl být stanoven dle místních možností bezpečného odstraňování odpadů příslušným úřadem po konzultaci s OOVZ (Orgán ochrany veřejného zdraví) s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky svozu a pro ostatní občany.

Nyní je nutné minimalizovat kontakt osob s kontaminovaným materiálem, proto použité respirační pomůcky v žádném případě nevhazujte do modrých kontejnerů na papír ani do žlutých kontejnerů určených pro plasty. Odpady z těchto barevných nádob jsou následně přepravovány na třídicí linky, kde jsou manuálně dotřiďovány. Přestože jsou zaměstnanci linek vybaveni ochrannými pomůckami, buďte prosím zodpovědní a snažte se předejít zbytečnému riziku dalšího šíření nákazy.

Výše uvedené se samozřejmě nevztahuje na respirační ochranné pomůcky a jiný hygienický materiál ze zdravotnických zařízení. S tímto odpadem je nutné nakládat v režimu nebezpečných odpadů s přísnými předpisy pro manipulaci a přepravu. Zdravotní odpady jsou následně odstraňovány ve spalovnách nebezpečných odpadů.