23.2.2021

Mobilní svozy odpadů v Hradci Králové – JARO 2021

Informujeme občany města Hradce Králové, že byly stanoveny termíny mobilního svozu odpadů pro jaro 2021.

POZOR! Uvedené termíny mohou být změněny, nebo zrušeny bez náhrady, při zhoršení epidemické situace a navazujících vládních opatřeních. Termíny mobilního svozu pro jaro 2021 najdete zde.

Při kontaktu s obsluhou prosíme o důsledné dodržování nařízených preventivních opatření (ochrana dýchacích cest, rozestupy, dezinfekce).

Upozorňujeme občany, aby odpad přinášeli na stanoviště výhradně v určený den a čas příjezdu sběrných aut a předávali jej přímo obsluze. V opačném případě vzniká na místě černá skládka, která může být nebezpečná například pro děti, které rády prozkoumávají neznámé předměty. V případě nebezpečných odpadů jako jsou různé zbytky chemikálií, olejů apod., potřebuje obsluha vědět s jakou látkou zachází. 

Sbírané nebezpečné odpady: barvy, lepidla, pryskyřice, nepoužitelná léčiva, chemické prostředky, pesticidy, postřiky, oleje a obaly od těchto výrobků, baterie a akumulátory, fotochemikálie, zaolejované a jinak znečištěné oděvy a textil, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, zářivky, výbojky, rtuťové teploměry, TV přijímače, počítače a monitory, chladničky.

 

Sbírané ostatní odpady: jde o odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti a nelze je však uložit do běžných odpadových nádob - objemný odpad (starý nábytek, jízdní kola, matrace, atd.), pneumatiky, elektro spotřebiče, apod.

 

Co nelze přinést: odpad ze zeleně * (drobné větve, listí, tráva, atd.), stavební sutě, stavebně demoliční odpad (eternit, azbest, apod.), nákladní pneumatiky, směsný komunální odpad (běžný domovní odpad, který patří do odpadových nádob), jakékoli odpady z podnikatelské činnosti.

 

* Odpady ze zeleně lze zdarma odevzdat na kompostárně.

**Stavební odpady lze předat na sběrných dvorech.

 

Mobilní svoz odpadu – Hradec Králové – jaro 2021

Sobota 20. 3. 2021

8:30-8:50 Březhrad (točna MHD) / 8:55-9:15 Březhrad – Obvodní x Poštovní / 9:20-9:35 Březhradská (u bytovek) / 9:45-10:00 Jungmannova (točna MHD) / 10:05-10:25 Bezručova (garáže u Zvoničky) / 10:30-10:50 Poděbradova (U Jelena) / 10:55-11:20 Jiráskovo nám. / 11:25-11:50 Sokolovská x Dykova / 13:10-13:30 Jungmannova (Metuje) / 13:35-13:50 Bezručova x Baarova (před ZS) / 13:55-14:15 Fráni Šrámka x V Lipkách (Albert) / 14:20-14:35 Nerudova (Telecom) / 14:40-15:00 Labská I. (V Lipkách – u prodejny)

Neděle 21. 3. 2021

8:00-8:15 Svinary (U Karla) / 8:40-8:55 Svinary (prodejna) / 9:00-9:20 Svinary (K lesu x K Borku) / 9:25-9:50 Malšova Lhota (za čekárnou MHD) / 9:55-10:25 Malšova Lhota (u hasičské zbrojnice) / 10:30-10:50 Cejpova x A.Doležala (křižovatka) / 10:55-11:15 Zámostí (za ZŠ) / 11:20-11:35 Jandova x Zákrejsova / 13:00-13:20 Na Kotli (parkoviště u č.p.1175) / 13:25-13:45 Moravská (restaurace Morava) / 13:50-14:10 Čajkovského (park. č.p.912) / 14:15-14:35 E.Destinové (točna MHD) / 14:40-15:00 Na Hrázce (u hospody) / 15:05-15:30 Na Drahách (točna MHD)

Sobota 27. 3. 2021

8:20-8:35 Hradecká (parkoviště) / 8:40-9:00 Příčná (u prodejny) / 9:05-9:25 Na Břehách x M.Pujmanové / 9:30-9:45 Hradecká ( za rest. Na Rozcestí) / 9:50-10:05 Na Potoce x Školská (u haly Třebeš) / 10:10-10:25 Štefánikova (parkoviště u č.p. 308) / 10:30 x 10:45 Štefánikova (parkoviště Hvězda) / 10:50-11:20 Machkova x K Labi / 12:45-13:00 Sekaninova (točna MHD) / 13:05-13:25 Sezemická x Suchého (parkoviště) / 13:30-13:50 Roudničská x K Rybníku (střed ulice) / 13:55-14:15 Roudnička (točna MHD) / 14:25-14:45 K Cikánu x Jedlová / 14:50-15:15 Hlavní 1191 (točna MHD Kluky)

Neděle 28. 3. 2021

8:00-8:20 Na Biřičce x Mužíkova / 8:25-8:55 Přemyslova x U Myslivny / 9:00-9:25 Prašingerova (za kostelem) / 9:30-9:50 Husova (u hřiště) / 9:55-10:15 Husova (u hvězdárny) / 10:20-10:40 Pod Zámečkem (č.p.404) / 10:45-11:20 Blodkova x Pod Strání / 13:00-13:20 Durychova (parkoviště) / 13:25-13:45 Pod Zámečkem x Na Rozhraní / 13:50-14:00 Medium (parkoviště) / 14:05-14:20 Benešova – Harmonie I. (park.) / 14:25-15:15 M.Horákové x Velehradská (U křížku) / 15:20-15:35 M.Horákové (točna MHD) / 15:40-15:50 Brožíkova (Albert – parkoviště) / 15:55-16:05 Rybova 1900

Sobota 10. 4. 2021

8:15-8:35 Sl.Předměstí - Bří.Štefanů (Stoletá) / 8:40-9:00 Sl.Předměstí – tř.SNP (nádraží ČD) / 9:05-9:35 Sl.Předměstí – Gagarinova 608 (Severka) / 9:40-10:00 Sl.Předměstí – Jižní x Slezská (parkoviště) / 10:05-10:25 Orlická kotlina – Ladova (u prodejny) / 10:35-11:00 Věkoše – K Zastávce (U Slavie) / 11:05-11:40 Věkoše – Na Zahrádkách (parkoviště) / 13:00-13:20 Slatina – Obecní 93 (u transformátoru) / 13:25-13:45 Slatina – U Jednoty (býv. prodejna) / 13:50-14:10 Piletice – Piletická (točna MHD) / 14:20-14:40 Rusek – Černilovská (u hasič. zbrojnice) / 14:45-15:05 Pouchov – Velká x Piletická / 15:10-15:30 Pouchov – Velká x Za kostelem

Neděle 11. 4. 2021

8:30-8:45 Plačice – Vlčkovická 223 / 8:50-9:10 Kukleny – Denisovo nám. / 9:15-9:30 Kukleny – Pražská (RWE) / 9:35-9:55 Kukleny – nám. E.F.Buriana / 10:00-10:20 Sv. Dvory – Drtinova x Zahrádkářská / 11:45-12:05 Sv.Dvory – Dvorská x Pálenecká / 12:10-12:30 Sv.Dvory – Dvorská x Cihlářská / 12:40-13:00 Sv.Dvory – Chaloupky – střed obce / 13:05-13:40 Sv.Dvory – Kozlovka (točna MHD)

Sobota 17. 4. 2021

8:30-8:50 Plácelova x Hradební (parkoviště Drak) / 8:55-9:10 Velké nám. (u morového sloupu) / 9:15-9:30 Tylovo náb. (nám. Svobody) / 9:35- 9:55 Masarykovo náměstí / 10:00- 10:15 Škroupova x Průmyslová / 10:20-10:35 U Koruny 73 (parkoviště) / 10:40-10:55 Hořická (Triker) / 12:30-12:45 Vančurovo nám. (OSPAP) / 12:50-13:10 Jateční plácek (křiž.Kydlinovská) / 13:15-13:25 Plácky Kydlinovská x M.Malého / 13:30-13:50 Plácky - Kydlinovská (U Valtrů) / 14:00-14:20 Plotiště – P.Jilemnického (MHD U Doležalů) / 14:25-14:45 Plotiště- P.Jilemnického x Říčařova (točna MHD) / 14:50-15:15 Plotiště - Bezejmenná (u ZŠ)