29.4.2019

Informace o provozu sběrných dvorů přes svátky

Informuje občany města Hradec Králové, že ve dnech 1.5. a 8.5. budou veškeré sběrné dvory, kompostárna a překladová stanice Temešvár uzavřeny.