28.8.2018

Mobilní svozy odpadu PODZIM - MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ 2018

Vážení obyvatelé města Hradce Králové stejně jako v předešlých letech se uskuteční i v roce 2018 podzminí mobilní svozy nebezpečných složek komunálních odpadů, objemných odpadů a odpadu ze zeleně. Podzimní mobilní svozy určené pro občany Hradce Králové proběhnou v termínech: od 15.9.2018, 16.9.2018, 22.9.2018, 23.9.2018, 6.10.2018, 7.10.2018 a 13.10.2018

Termíny svozu naleznete na našich internetových stránkách v položce "Termín mobilního svozu" nebo si jej mužete stáhnout zde ve formátu pdf.

 

Sbírané nebezpečné odpady: barvy, lepidla, pryskyřice, nepoužitelná léčiva, chemické prostředky, pesticidy, postřiky, oleje a obaly od těchto výrobků, baterie a akumulátory, fotochemikálie, zaolejované a jinak znečištěné oděvy a textil, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, zářivky, výbojky, rtuťové teploměry, TV přijímače, počítače a monitory, chladničky.

Sbírané odpady - ostatní. Jde o odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti a nelze je však uložit do běžných odpadových nádob - objemný odpad, odpady ze zeleně

Objemný odpad: starý nábytek, jízdní kola, matrace, atd.

Ostatní odpady, které nepatří do běžných odpadových nádob: pneumatiky, elektro spotřebiče, apod.

Co nelze přinést: Odpad ze zeleně*: drobné větve, listí, tráva, stavební sutě, nákladní pneumatiky, směsný komunální odpad - běžný domovní odpad, který patří do odpadových nádob, jakékoli odpady z podnikatelské činnosti.

*Odpady ze zeleně lze zdarma odevzdat na kompostárně