5.2.2018

Město rozdá tašky na separaci odpadu v bytech

Vylepšení podmínek pro třídění odpadů chce přinést obyvatelům činžovních a panelových domů pilotní projekt Optimalizace třídění odpadů na městských sídlištích. Cílem je zefektivnit odpadové hospodářství města a postupně snižovat množství nevyužitelného odpadu, který je jinak nutné ukládat na skládkách. Tyto kroky je nutné zavést také s ohledem na zákonem stanovený termín zákazu ukládání využitelných odpadů na skládky v roce 2024.

Optimalizací třídění odpadů na sídlištích chce město navázat na úspěšnou první etapu projektu Třídíme v Hradci, kdy byly nádoby na třídění odpadu nabídnuty ve vybraných lokalitách obyvatelům rodinných domů. Díky zájmu Hradečanů o tuto službu se v roce 2017 v porovnání s lety 2012-2015 snížilo o téměř 16 % celkové množství zbytkového odpadu, o 38 % narostlo množství vytříděného plastu, o 25 % vytříděného skla a o 16 % vytříděného papíru.

Kde bude projekt probíhat a jak dlouho?

První etapa pilotního projektu je vymezena od křížení ulice Veverkova a Jugmannova ve vazbě na ul. Baarova a oblast Labská Kotlina. V této oblasti projektu bude zvýšeno množství nádob na tříděný odpad. Pilotní projekt potrvá minimálně jeden kalendářní rok. Poté bude vyhodnocen a bude rozhodnuto o jeho dalším rozšíření na území města.

 

Jak to bude fungovat?

Zájemci obdrží zdarma sadu plastových tašek na separovaný odpad – papír, plast a sklo na základě informačního letáku, který bude v dané oblasti distribuován do příslušných schránek. Sady jsou skladné, vyrobené z omyvatelných materiálů a slouží k opakovanému použití.

Zájemci si sadu tašek na separovaný odpad mohou vyzvednout v Informačním stánku Hradeckých služeb a.s., který bude umístěn 13. února od17 do 18.30 hodin u restaurace Metuje a 15. února od 17 do 18.30 hodin před vstupem do ZŠ Josefa Gočára z ulice Labská Kotlina. Po tomto datu budou tašky obyvatelům zmíněných ulic k dispozici oproti informačnímu letáku v Infocentru Hradec Králové na Eliščině nábřeží do 30. dubna nebo do vydání všech zásob. Tašky mohou k třídění obyvatelé používat ihned od jejich obdržení.

 Sada omyvatelných tašek na separovaný odpad pro zájemce o zapojení se do projektu – objem 20 l/ks

MAPA TAŠKA